sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Giám Đốc - 0913 801 488

Giàn Giáo Các Loại

Giàn giáo PB291280
Giàn giáo PB291280
Giàn giáo PB291284
Giàn giáo PB291284
Giàn giáo PB291285
Giàn giáo PB291285
Khung giàn giáo 0.9m
Khung giàn giáo 0.9m
Khung giàn giáo 1.53m (0 đầu)
Khung giàn giáo 1.53m (0 đầu)
Khung giàn giáo 1.53m (có nòng)
Khung giàn giáo 1.53m (có nòng)
Khung giàn giáo 1.7m (0 đầu)
Khung giàn giáo 1.7m (0 đầu)
Khung giàn giáo 1.7m (có nòng)
Khung giàn giáo 1.7m (có nòng)

Panel Lenex Các Loại

Panel các loại (ván khuôn)
Panel các loại (ván khuôn)
Panel 1200x450
Panel 1200x450
Panel 1200x500
Panel 1200x500
Panel 1200x600
Panel 1200x600

Cây Chống Sắt, Kích V + Đế, Sàn Thao Tác, Coffa Tole

Cây chống sắt 3.5m -4.2m
Cây chống sắt 3.5m -4.2m
Kích U0500- Chân đế 0500
Kích U0500- Chân đế 0500
Sàn (mâm) thao tác
Sàn (mâm) thao tác
Coffa Tole 1.2m
Coffa Tole 1.2m